O nama

 

Udruga INFO PULS


Udruga za pomoć pri informatizaciji građana,malih i srednjih poduzetnika – INFO PULS u svrhu ostvarivanja ciljeva obavlja djelatnost suradnje s tvrtkama, obrtima, udruženjima gospodarstvenika s istovrsnim i sličnim udrugama s fokusom na unapređenje informatičkog razvoja gospodarstva, poticanja djelotvornog razvoja i unapređenja primjene interneta, savjetovanja i pomoći osobama zainteresiranim za informatičke tehnologije; organizacije i vođenja sajmova, seminara, radionica, tribina, predavanja, poduka, savjetovanja i raznih manifestacija u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge te ostale djelatnosti iz članka 7. Statuta.

 

Djelatnosti Udruge su:
- suradnja sa tvrtkama, obrtima, udruženjima gospodarstvenika, investitorima, državnim institucijama, diplomatskim, političkim, gospodarskim i drugim predstavništvima u zemlji i inozemstvu, sa istovrsnim ili sličnim udrugama kao i svim organizacijama koje podupiru rad Udruge te svim drugim zainteresiranim subjektima s fokusom na:
- unapređenju infomatičkog razvoja hrvatskog gospodarstva,
- poticanje djelotvornog razvoja i unapređenja primjene interneta,
- savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranim za informatičke tehnologije,
- aktivno korištenje i procjena uporabljivosti pojedinih internet tehnologija,
- organizacija i vođenje sajmova, seminara, radionica, tribina, predavanja, poduka, savjetovanja i raznih manifestacija u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge,
- potpora članovima Udruge u ostvarivanju uvjeta za uspješno poslovanje putem interneta organiziranjem aktivnosti usmjerenih općem prihvaćanju i širenju spoznaja iz područja informatike,
- organizacija obrazovanja za korištenje informatičke opreme i tehnologije,
- realizacija projekata iz informatičke djelatnosti
- povezivanje, okupljanje građana i poduzetnika zainteresiranih za zajednički rad i realizaciju različitih projekata na području djelovanja Udruge,
- uradnja s organizacijama civilnog društva jedinicama regionalne i lokalne samouprave, državnim tijelima, poslovnim sektorom i organizacijama .
- suradnja sa ostalim informatičkim institucijama u zemlji i inozemstvu,
- okupljanje svih zainteresiranih za područje informatike, interneta i web-a,
- dizajniranje i izrada web stranica, pomoć pri realizaciji i optimizaciji web stranica za tražilice ili pretraživače,
- osnivanje foruma za razmjenu ideja, te internetsku i multimedijsku edukaciju,
- osnivanje internetskog portala (Sukladno zakonu o elektroničkim medijima),
- izdavačka djelatnost (sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti),
- izdavanje online časopisa, priručnika, brošura i letaka (širok raspon gospodarskih djelatnosti),
- prikupljanje stručne literature i stvaranje knjižnog fonda za potrebe članova i Udruge.