Službeni podaci

 

SLUŽBENI PODACI UDRUGE

Udruga: Udruga za pomoć pri informatizaciji građana, malih i srednjih poduzetnika – INFO PULS
Skraćeno: Udruga INFO PULS
Sjedište: Husinečka 1, 10040 Zagreb
OIB: 03526261855
MB: 4034171
Registracija: Registarski broj – 21010208
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN: HR3024840081106631196
SWIFT: RZBHHRSX
Web: www.infopuls.eu
E-mail: udruga@info-puls.eu